Severní okraj Ďáblic - novodobá historie pozemků

 • 1998 - pozemky jsou vyvedeny ze správy Pozemkového fondu do soukromého vlastnictví, v následujících letech střídají své majitele, roste jejich realizovaná kupní cena (z několika stovek tisíc na desítky milionů)

 • 1999 - usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy je schválen Územní plán hl. m. Prahy

 • 2000 - ke schválení (po mnoha měsících práce odborníků) je připraven koncept urbanistické studie Ďáblic, který má v budoucnu plnit funkci podrobného „územního plánu“ Ďáblic (na jeho dodržování se pak např. odvolávají v dalších letech při schvalovacích řízeních stavební odbor a další příslušné instituce)

 • 2002 - teprve po dvou letech schvalování je (i se souhlasem Ďáblic) vydán čistopis urbanistické studie, severní okraj: zástavba rodinnými domky při jedné komunikaci lemované stromořadím

 • 2004 - je schválena změna územního plánu č. 0722 - už po dvou letech je urbanistická studie popřena a změna vychází vstříc vlastníkům pozemků, zabírá další dříve nezastavitelné plochy (pole, zeleň) a zvětšuje na severu zastavitelné plochy cca 2x

 • 2008 - je podána žádost HKR Architects (nyní Ďáblické rezidence, s.r.o.) na další úpravu územního plánu. Jde o navýšení koeficientu zastavění z B na D: když už úřady předtím vlastníkům odsouhlasili v rozporu s urbanistickou studií změnu zastavitelného území do šířky, tedy na celou výměru jejich pozemků, „bylo zapotřebí“ a zbývalo ještě vyhnat zástavbu do výšky (nesouhlas Ďáblic s předloženým projektem 500 bytů v řadových a pětipodlažních domech tuto žádost zastavil)

 • 2009 - tento rok je již úspěšný. Je předložen upravený projekt bytové výstavby Ďáblické rezidence, následuje souhlas MČ a během několika měsíců úředníci magistrátu schvalují vyšší míru zastavitelnosti na koeficient C (třípodlažní domy)

 • 2011 - zahájeno zjišťovací řízení, Ďáblice předkládají své argumenty a žádají posouzení výstavby dle zák. č. 100/2001 Sb. (posuzování vlivů na životní prostředí) - Praha, Odbor ochrany prostředí rozhodl, že toto posouzení není potřeba

 • 2011/12 - uskutečnilo se několik jednání zástupců městské části a společnosti Ďáblické rezidence k nalezení shody v otázkách výstavby, názory jsou odlišné, jednání na obou stranách velmi korektní

 • 2012 - v rámci série odhalení skandálních pochybení Pozemkového fondu v médiích se ukázalo, že některé tyto případy se týkají také pozemků na katastru Ďáblic, vrací se tím i celý příběh severního okraje na úplný začátek

 • 21. prosinec 2012 - v den mayskými astrology avizovaného konce světa přilétají zástupci mimozemské civilizace, přivážejí delegace zaniklých kultur Atlantidy a dalších...organizují školení na téma poučení z vlastních chyb a zjednávají v Evropě pořádek. Co se stalo s Ďáblicemi, zejména na jejím severním okraji, zatím není nahlížením do křišťálové koule zřejmé...

 

Táňa Dohnalová a Miloš Růžička (ĎZ 05/2012)