Vize a cíle

S čistým štítem
  • Ďáblice jako sebevědomá městská část s průhledným hospodařením, s odpovědným územním plánováním a promyšlenou výstavbou
  • Otevřená radnice, svobodný přístup k informacím, zodpovědné a transparentní rozhodování
Pro lidi
  • Úcta k principům demokracie a právům občanů
    Domov pro všechny, od rodin s dětmi, po starší, či zdravotně a sociálně znevýhodněné.
  • Podpora pestrých volnočasových aktivit pro mládež i dospělé.
V klidu a zeleni
  • Zdravé životní prostředí bez hluku a smogu, čistý vzduch i prameny místních vod
  • Jasné cíle rozvoje pro pestrý a příjemný život na kraji metropole
Samosprávně
  • Děkujeme za váš zájem o komunální volby a obec
  • Díky a důvěru a podporu našich cílů a lidí, kteří se k nim zavázali

Sliby umíme a chceme poctivě plnit.