Archiv

warning: Creating default object from empty value in /home/www/vh/starostove-dablice.cz/volby2014/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Kontrolní výbor pro kontrolu skládky pokračuje

Na posledním 11. řádném zasedání ďáblického zastupitelstva předložil zastupitel pan PhDr. Novotný (ODS) jako jeden ze svých doplňujících a předem neavizovaných bodů také návrh na zrušení Kontrolního výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice. Stejný bod navrhl již na 8. zasedání v červnu loňského roku, kdy tento návrh nebyl přijat.

Dokončení fotbalového hřiště s umělým povrchem se blíží

Po dlouhém čekání - nás dospělých, kluků i holek - se s konečnou platností podařilo uzavřít kupní smlouvy se všemi soukromými vlastníky pozemku pod zadním hřištěm a výstavba druhé poloviny tohoto hřiště (ležícího až doposud na cizích pozemcích) může být po vynucené několikaleté přestávce dokončena. Práce již byly opět zahájeny.

Mratínský potok – s úctou k životu, s úctou k vodě

Revitalizace toku přírodě blízkým způsobem

Městská část Praha-Ďáblice a Praha-Čakovice připravují projekt revitalizace Mratínského potoka v úseku od pramene v ďáblických polích po hranici Hlavního města Prahy, a to v celkové délce 5,6 km. 

Opravy obecních budov

Když jsem si v rámci svého předsevzetí práce pro obec vzal za své, že se dle svého nejlepšího svědomí a technických znalostí zasadím o zlepšení technického stavu budov patřících městské části, na první pohled mi bylo jasné, že to nebude věc jednoduchá, ale že to bude setkání s takovou spoustou nedostatků a technických hrůz, to jsem si vskutku představit nedovedl. Pokud si dám dohromady, kolik se za některé akce utratilo peněz, a to jak na realizaci, tak na projekty a dozory, je mi z toho skutečně smutno.

Přestavba MŠ bez zatížení rozpočtu MČ

V současné době probíhají práce na přestavbě přízemí pavilonu C naší školky na dvě třídy základní školy. Hned po obdržení informace o narůstajícím počtu tříd v základní škole začala rada operativně řešit problém nutného zvýšení počtu tříd základní školy. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla zvolena varianta přestavby přízemí jednoho z pavilonů školky.

Developer chce na pozemcích rytířů stavět bytový komplex - Sporné pozemky - Pozemkový fond neoprávněně vydal 9 hektarů pozemků - Stavební parcely za desítky milionů

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou se začal domáhat svých původních pozemků v pražských Ďáblicích.

Už v roce 1998 totiž Pozemkový fond ČR převedl téměř devět hektarů církevních pozemků třem soukromým osobám.

Konkurzní řízení aneb Ďáblice a naší školu/školku navštívili špičkoví pedagogové a manažeři z oblasti školní výchovy vzdělávání.

Výběr ředitele a autora nejlepšího projektu rozvoje školy provedla v souladu se zákonem sedmičlenná komise: za zřizovatele starosta MČ, 2 zkušení zástupci České školní inspekce (Ing. Božena Suková, Mgr. Jiří Wágner), 2 učitelé ďáblické školy (Naděžda Franková, Mgr. Jitka Stoklasová), nezávislý odborník z oblasti školství (Ing. Michaela Šojdrová, exposlankyně, nositelka francouzského státního vyznamenání „Řád za zásluhy“) a v odborných kruzích velmi uznávaný ředitel mateřské, základní a umělecké školy v Jesenici Mgr. Bc. Josef Buchal. Jiný než čistě odborný zájem na výběru ředitele byl vyloučen i tím, že rada MČ se zřekla svého místa a nabídla ho zkušenému odborníkovi, tedy právě panu řediteli Buchalovi.

Severní okraj Ďáblic - novodobá historie pozemků

  • 1998 - pozemky jsou vyvedeny ze správy Pozemkového fondu do soukromého vlastnictví, v následujících letech střídají své majitele, roste jejich realizovaná kupní cena (z několika stovek tisíc na desítky milionů)

  • 1999 - usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy je schválen Územní plán hl. m. Prahy

30 let života se stále rostoucí skládkou? Nekonečný příběh?


... aneb, jak jsem šel kolem veřejné nástěnky a úřední desky

Stojím před vitrínou a přemýšlím, s jakou informací pro sebe a své okolí, nebo s jakým poznatkem odchází ´dáblický občan, který si přečetl že: „Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu celoměstsky významných změn II. Územního plánu hlavního města Prahy ... v souladu s §47 a §55 atd. ... po dobu 30-ti dnů ode dne doručení veřejného oznámení ... může každý uplatnit své připomínky ... atd., atd.“

Jak jsem přešel od mlčící většiny k mluvící a píšící menšině

(aneb doplňující informace k nepopsaným přílohám v listopadovém Zpravodaji)

Dne 6. září 2007 mi od mého přítele Miloše Růžičky přišla v e-mailové poště příloha v podobě kopie dokumentu z Ministerstva životního prostředí (MŽP), z něhož jsem se dozvěděl, že byla dána k všeobecnému připomínkování jakási dokumentace posuzující vliv rozšíření Ďáblické skládky o další sekci (26.) a že pro objektivní posouzení dopadu tohoto záměru na životní prostředí byl MŽP nařízen takzvaný proces EIA, který do jisté míry zaručuje náležitou objektivnost, odbornost a řadu zákonných postupů pro povolování staveb a činností zásadním způsobem ovlivňujících životní prostředí. Protože jsem přesvědčen o tom, že skládka jako taková už má i na evropské poměry rozměry až obludné (3 500 000 m3 zhutněného odpadu na jednom místě i bez rozšíření), nepříjemných doprovodných jevů spojených s jejím provozem od roku 1993 bylo dost a výhody v podobě kompenzací v nějakém nadstandardním rozkvětu naší městské části v porovnání s městskými částmi jinými až tak nevidím (prosím argumenty kanalizace, vodovodu a chodníků v roce 2007 v hlavním městě členského státu EU už ne!), řekl jsem si, že se rád poučím, dokumentaci prohlédnu a udělám si lepší úsudek. Hned jako první jsem v podkladech oné dokumentace zaregistroval zmínku o dokumentaci III.etapy skládky, o které jsem neměl nejmenší tušení a nemám podrobněji dosud (dodatečně zjištěné informace o podání změny územního plánu v katastru MČ Praha – Březiněves za účelem vybudování III. etapy skládky na pozemcích v k.ú. Březiněves o celkové rozloze 72 020 m2 jsou více než výmluvné – další miliony kubíků odpadů jedním vrzem – duben 2007).

Syndikovat obsah