Co odmítáme

Naše hodnotové cíle jsou

POCTIVOST - OTEVŘENOST - ÚCTA K HODNOTÁM.

Respektujeme každý názor, ale tohle nám přijde moc:

 

  1. Přesun pražského problému prostituce a bezdomovectví do Ďáblic?

Odmítáme cíl hnutí ANO odsunout problém prostituce a hazardu z centra Prahy na jeho okraj. Ten okraj jsme i my.

  1.  Kdo a proč by chtěl zastavit práce na přístavbě a rozšíření kapacity školy? Komu to prospěje?

Opravili jsme střechy školy (2,5 mil. Kč), získali 6,8 mil. Kč a na jaře 2015 bychom rádi všechny budovy školy zateplili. Na rozšíření školy jsme zajistili prvních 7 mil. Kč, rozjednali dotaci 20 mil. Kč od Prahy a 20 mil. Kč vyjednáváme od MŠMT. Škola má velkou šanci.

Zcela nepochopitelné nám přijdou názory některých kandidátů do místních voleb požadující zastavit práce na přístavbě a modernizaci budovy školy a oddálit tak řešení problémů.

  1.  Jsme rádi, že i hnutí ANO Ďáblice chce nyní „Prioritně řešit rozvoj školy v souladu s vývojem počtu žáků“.

I když je trochu paradoxní slyšet právě toto od bývalé starostky D. Ševčíkové, kandidující nyní za toto hnutí. Škoda, že v roce 2008 nesplnila úkol zastupitelstva a nepožádala o zrušení „spádové oblasti“ naší školy pro Březiněves. Ještě na konci jejího volebního období v roce 2010 neexistovala žádná dokumentace, žádná investiční žádost ani žádná alespoň obecně formulovaná myšlenka, která by reagovala na blížící se problém.

Tehdy bylo prioritou přemýšlet o rozvoji školy! Nyní je už vše připraveno, na jaře se může začít stavět.

  1. Radnice za 35 mil. Kč ? = LEŽ !

Hodně nás mrzí účelové překrucování pravdy, takže prosím – věc se má takto:

Investiční prostředky na výstavbu ¼ Multifunkčního domu služeb (část úřad) opakovaně žádáme od Prahy. Neplánujeme pro tuto část stavby ani užít dříve uspořené peníze Ďáblic.

Smysl přesunu úřadu do centra obce, které bychom chtěli oživit, do společného místa setkávání a služeb občanům je jasný a provozní potřeba stále naléhavější.

Přesun úřadu do centra zvažovala již zastupitelstva před námi! Tento plán byl prosazován na pražském magistrátu od roku 2009 prostřednictvím tehdejší starostky Danuše Ševčíkové (nyní ANO). My jsme ho pouze převzali a zefektivnili.

Původní plán předchozího vedení byl postavit radnici za 40 mil. Kč. Za nás byl rozpočet snížen, a přitom projekt 4x rozšířen! Za stejné peníze tedy ještě získáme nový prostor pro lékaře, poštu a společenský sál.

V Praze 6.10. 2014 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích