Splnili jsme

 

Zpráva starosty Miloše Růžičky o hospodaření a činnosti úřadu a rady MČ Praha - Ďáblice v letech 2010 - 2014, včetně porovnání s obdobím 2006-2010.

  1. Rozvojové projekty
  2. Plán investičních akcí
  3. Zpráva o hospodaření a činnosti - výběr
  4. Zpráva o hospodaření a činnosti - kompletní text

Zpráva o plnění volebního programu 2010 - 2014 (černý text = program, žlutá pole = plnění):

  1. Zpráva o plnění volebního programu 2010 - 2014