Kandidáti

Růžička Miloš, Ing.

51 let, starosta Ďáblic v letech 2010 – 2014
51 let v Ďáblicích, 2 děti

"Nabízím 30 let zkušeností z různých obchodně - technických a uměleckých oborů, 8 let v komunální politice, 4 roky ve funkci starosty s prokazatelnými výsled-ky a svůj čas. Jsme připraveni rozšířit a přestavět školu (už dva roky na tom pracujeme). Nezměníme názor na skládku a praktiky současných zastupitelů, kteří její zájmy zastupují."
 

Dvořák Tomáš, Ing.

51 let, statik, stavař
50 let v Ďáblicích, 2 děti

"Jako stavební inženýr autorizovaný ve dvou oborech  s téměř třicetiletou praxí nabízím, stejně jako v minulém volebním období, využití svých znalostí a léty nabytých zkušeností v práci pro obec. Do přicházejících problémů bych chtěl krom odbornosti vnášet i hledisko zdravého selského rozumu v mezích zákona, které považuji za velmi užitečné."

Barbara Tranová, Mgr.

48 let, sociální pracovnice
20 let v Ďáblicích, 5 dětí

"Ráda bych pokračovala ve své práci pro seniory a sociálně znevýhodněné občany a zaměřila se i na koncepční řešení přibývajícího počtu seniorů v Ďáblicích. Během své čtyřleté práce v sociální komisi a jako matka pěti dětí jsem se naučila, jak je důležité umět naslouchat druhým lidem a umět věci správně vysvětlit. Proto bych ráda přispěla také k vstřícnější a tvořivější spolupráci úřadu MČ, zastupitelů a občanů prostřednictvím Ďáblického zpravodaje a internetových stránek obce.
 
"

Čestmír Štuka, RNDr., Ph.D.

57 let, vedoucí IT odd. na 1. LF UK v Praze
30 let v Ďáblicích, 3 děti

"Věřím v lidi. V to, že chybující se mohou napravit. Slyším-li dnes včerejšího křiklouna volat po klidu, věřím, že to myslí doopravdy a vážně. Oslovte v lidech to dobré a oni rozkvetou. Lidi jsou to nejcennější, co obec má"

Markéta Stránská

45 let, produkční
7 let v Ďáblicích, 2 děti

"Ďáblice jsou obec s tradicí, minulostí a díky klidové poloze na kraji Prahy i s velkou budoucností. Chtěla bych navázat na svou práci zastupitelky a členky sportovní komise v minulém volební období a podporovat současné nasměrování obce. Přispět k tomu, aby Ďáblice byly místem, které nebude sloužit pouze k přenocování,  ale aby to bylo místo s bohatým společenským a kulturním životem, místo klidu, bezpečí a odpočinku, kam se budou všichni rádi vracet."

David Tomanec, Ing.

39 let, stavební inženýr
10 let v Ďáblicích, 3 děti

"Ďáblice mám rád, vše zde ale nevypadá tak, jak bych si představoval. Proto jsem se začal zajímat o věci kolem sebe. Nejsem typ, který jen kritizuje, a tak jsem se aktivně zapojil do dění v obci, hlavně ve věcech, kterým rozumím. Osmým rokem jsem členem stavební a investiční komise a věnuji se dokončení technické infrastruktury a komunikací v lokalitě, kde bydlím. V minulých letech se podařilo udělat velký kus práce, a proto bych rád rozpracované věci dotáhl do úspěšného konce."
 
 
 

Simona Dvořáková, Mgr.

37 let, překladatelka - tlumočnice
10 let v Ďáblicích, 2 děti

"Za poslední čtyři roky jsme v kulturní a školské komisi odvedli kus práce a při tom nasbírali cenné zkušenosti. Chtěla bych tyto zkušenosti zúročit a tím opět přispívat ke zkvalitňování společensko-kulturního života v Ďáblicích."

Jiří Kříž, Mgr.

45 let, dříve podnikový právník SBČS, ČNB, J&T Bank a.s., SAZKA a.s., nyní advokát
12 let v Ďáblicích, 2 děti

"Přes dvacet let pracuji jako právník a tak mám zkušenosti z mnoha oblastí společenských vztahů, včetně práce v přestupkové komisi. Rád bych přispěl ke zlepšování společenských vztahů v Ďáblicích i k lepší pozici Ďáblic vůči městu a dalším partnerům."

Petr Dačev, Ing.

51 let, manažer, telekomunikace
10 let v Ďáblicích, 4 děti 

"Od svého příchodu do Ďáblic před 10 lety se snažím přispívat k tomu, aby naše obec byla příjemným místem pro život nejen mé rodiny, ale i našich sousedů a všech spoluobčanů. Kladu důraz na udržitelný a k životnímu prostředí ohleduplný rozvoj. Jako specialista v oblasti nákupu bych rád napomohl k transparentnímu a férovemu procesu výběru dodavatelů zboží a služeb pro naši městskou část tak, aby naše peníze byly vydávány šetrně a moudře."
 

Ing. Jan Hrdlička

50 let, projektový manažer, trenér mládeže,
9 let v Ďáblicích, 3 děti

"Velmi mě potěšila změna stylu vedení naší městské části po roce 2010 a předložené plány dalšího rozvoje Ďáblic se zachováním jejich klidného rázu při současném zkvalitnění služeb a možností pro občany všech věkových kategorií. A rád přispěji svými zkušenostmi z 20leté praxe vedení projektů ve společnosti Shell Czech Republic a.s. k postupnému naplňování těchto plánů."
 

Vladimír Sailer

54 let, umělecký kovář
16 let v Ďáblicích, 1 dítě

"Jelikož zde žiji již řadu let, cítím, že bych měl přispívat k celkovému rozvoji naší obce. Rád bych nabídl své životní a profesní zkušenosti k zachování a obnově  historicko-kulturního dědictví. Při stále se zvyšujícím počtu obyvatel je mojí ambicí přispět k udržení celkového poklidného a příjemné prostředí nejen z hlediska designu, ale i života v obci."

Michal Klímek

22 let, automobilový technik
22 let v Ďáblicích, bez dětí 

"Jako aktivní fotbalista a rekreační hokejista chci v Ďáblicích podpořit rozvoj sportovních hřišť a příležitostí pro místní sportovce, mládež a veřejnost."

Iveta Fraňková

47 let, učitelka MŠ
v Ďáblicích od narození, 1 dítě

"Chci i nadále podporovat lidi, kteří jdou cestou pravdy a slušnosti v hodnotné práci pro naši obec, poctivě hospodaří se svěřeným majetkem a neústupně bojují za zdravé životní prostředí v Ďáblicích."

David Chromík, Ing. arch.

45 let, architekt
8 let v Ďáblicích, 2 děti

"Před 8 lety jsme se s rodinou přistěhovali do Ďáblic. Po roce 2010 jsem s nadějí začal sledovat aktivity radnice v oblasti rozvoje obce. Zaujal mne aktivní přístup při hledání nového urbanistického řešení, i kroky vedoucí k zlepšení životního prostředí. Cením si této snahy o vytvoření jasné vize budoucí podoby Ďáblic a rád bych k tomuto dílu přispěl svými zkušenostmi."
 

Alžběta Mošničková

45 let, učitelka MŠ
21 let v Ďáblicích, 3 děti

"Stejně jako v minulém volebním období bych ráda aktivně přispívala ke zlepšování života v Ďáblicích spolu s lidmi, kteří mají vize i konkrétní cíle, něco v životě dokázali a uznávají morální hodnoty."

Děkujeme za dosavadní podporu našich kandidátů.