Obrana proti pomluvám

Vážení občané Ďáblic,

dva dny před volbami začaly v Ďáblicích kolovat pomlouvačné informace, které měly za cíl očernit starostu Ing. Miloše Růžičku, jeho spolupracovníky a spolukandidáty a snížit tak jejich šance uspět ve volbách do místního zastupitelstva.

Všechny tyto snahy byly vedeny anonymně, aby nebylo možné se bránit. Nevíme, kdo stojí za podpisem "Vedení společnosti A.S.A." ani "Z řad opozičních zastupitelů...“ ani pamfletu podepsaného „Vaše Danuše“.

Tímto prohlášením chceme dát jednoznačně najevo svůj nesouhlas s takovým způsobem jednání, distancovat se od něj a pokusit se získat zpět vaši důvěru, pokud mohla být podobným jednáním vůbec narušena.

Rádi odpovíme na všechny konkrétní dotazy od konkrétních lidí.

V Praze, Ďáblicích   10. 10. 2014                   

 

Tiskové prohlášení

Dne 9.10.2014 Starostové a nezávislí a také vedení Městské části Praha - Ďáblice z veřejných webových stránek provozovaných hnutím ANO zjistili, že někdo údajně zneužil neveřejné databáze e-mailových adres, které občané zaregistrovali kvůli odběru novinek z MČ Praha - Ďáblice. Na celý tento seznam adres měla být podle autora článku odeslána pomlouvačná a lživá zpráva.

 

Vedení naší městské části nemá žádné informace ani důkazy, že by k něčemu takovému mělo dojít. Vedení se pokusilo kontaktovat osoby ze seznamu, který měl být rozesíláním lživé a pomlouvačné zprávy dotčen a minimálně v jedenácti případech na registrovanou e-mailovou adresu žádná pomlouvačná a lživá zpráva nebyla doručena. Zároveň nemá vedení obce ani text zprávy, která měla být rozesílána.

Nicméně pokud k něčemu takovému opravdu došlo, tak takový skutek Starostové a nezávislí zásadně odmítají, odsuzují a distancují se od osob, které nepovoleným způsobem prosazují vlastní zájmy ke škodě ostatních občanů, neboť lži a pomluvy poškozují všechny účastníky voleb, jak kandidující, tak i samotné voliče.

 

V Praze dne 10.10.2014                                           

jménem kandidátky hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích:

                                                                                                 Miloš Růžička,                         

                                                                                  kontakt: info@starostove-dablice.cz         


Jsme připraveni pokračovat v práci pro obec

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

dovolte, abychom vás touto cestou informovali o našem rozhodnutí znovu kandidovat do zastupitelstva městské části Ďáblice, a tím obci nabídnout svou odbornou praxi a pestré zkušenosti z našich povolání i osobních veřejně prospěšných aktivit (Charta práv dětí v nemocnicích, dětský hospic, tábory, sportovní a trenérská činnost, ochrana přírody, akce umělecké, sociální i křesťanské).

Nabídnout můžeme také svůj osobní čas, místní znalosti a zkušenosti prověřené na sociálních, kulturních a mnoha sportovních akcích, které jsme v Ďáblicích pro radost svou i ostatních pořádali.

Chceme navázat na vše dobré, co naši rodiče, prarodiče a vůbec všechny předcházející generace Ďábličáků vykonali, ale také na naší práci minulých let, kterou jste nám umožnili pro obec vykonat. Děkujeme.

Uznáte-li za vhodné, zvažte, zda je možné našim slovům a dosavadní práci věřit a zda si přejete znovu podpořit naší kandidátku, jejíž součástí je mi ctí být.

 

S úctou Miloš Růžička