Archiv

warning: Creating default object from empty value in /mnt/storage/home/www/virtual/starostove-dablice.cz/volby2014/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Řekneme po 15-ti letech existence skládce v Ďáblicích opět ANO či NE?

aneb shrnutí zkušeností a nových informací, které Komise ŽP ve spolupráci s MČ a s dalšími občany o skládce získala.

Severní okraj Prahy (Dolní Chabry, Zdiby, Ďáblice, Březiněves, Čakovice, Letňany) je v posledních letech místem stavebních investic a skládek, které svou velikostí a závažností patří mezi největší v ČR a mnohé jistě snesou srovnání i v měřítku celoevropském. Všechny se střetávají resp. budou střetávat na malém, dříve velmi hodnotném území, které pro obyvatele celé Prahy a okolí plnilo řadu potřebných, kvalitu života v hlavním městě zlepšujících funkcí.

Poslední ohlédnutí za referendem

O výsledcích ďáblického referenda bylo více ( Ďáblické fórum), či méně (Ďáblický zpravodaj) psáno, nebudu se tedy vracet k podrobným výsledkům. Chci však touto cestou konečně i jménem těch, kteří to všechno „spískali“, poděkovat všem, kteří se zúčastnili, za demokratické vyjádření svého názoru. Dále i všem, kteří i organizačně přispěli k hladkému průběhu hlasování. Původní poděkování přípravného výboru s objektivním a komplexním zhodnocením výsledků bylo sice zasláno redakční radě Ďáblického zpravodaje již 9.11.2009, ale bez jakékoliv odezvy prostě tiskem nevyšlo. I to je jedním z důvodů, proč právě držíte v ruce tento informační materiál a pozvánku.

Proč budu v referendu hlasovat ANO

Jako člověk, který se o provoz skládky v posledních dvou letech intenzívně zajímá, jako člen kontrolního výboru MČ Ďáblice zúčastňující se různých jednání s tématikou skládky Ďáblice, jako Ďábličák žijící v Ďáblicích přes 45 let a v neposlední řadě jako otec dvou dcer hlasuji ANO, protože jsem v posledních letech zjistil a zažil:

Mýty a pravdy v článku Ing. Libora Luňáčka, prokuristy firmy A.S.A. spol. s r.o.

Dovoluji si touto cestou reagovat na rozsáhlý článek pana Ing. Luňáčka, kterým zaplnil část říjnového Ďáblického zpravodaje, zřejmě v zájmu dodržování veřejnoprávní vyváženosti, v rozsahu přímo nebývalém.

Název článku je skutečně výstižný, protože obojí se zde vyskytuje , jen ne každému je jasné, co jsou ty mýty a co je ta pravda. Pokusím se tedy některé informace nezasvěceným poněkud přiblížit. Nehodlám se zabývat všemi částmi umně propracovaných statí týkajících se jeho reakcí na některé články dříve publikované v minulosti různými, více či méně v problému zorientovanými autory. To nechám případně na nich samotných. V čem bych však všem rád udělal jasno, jsou některá tvrzení a informace v závěru elaborátu, o kterých už něco vím a zdůrazňuji, že až od září 2007 jsem i jejich přímým aktérem. Jen na okraj přidám poznámku, že pan Ing. Luňáček měl více štěstí než já, když jsem, tuším, někdy v listopadu 2007 napsal do Ďáblického zpravodaje rozsáhlejší článek, byl mi bez jediného udání důvodu a informace nekompromisně o polovinu zkrácen a jeho plná verze je dostupná pouze na internetových stránkách. Možná však šlo o něco více než jen o štěstí.

Proč referendum?

Aktivní skládku odpadu budeme mít v Ďáblicích nejméně dvacet let, to už je dnes prakticky jisté. O tom, že nás její přítomnost ovlivňuje a že toto ovlivňování není po stránce životního prostředí a vlivu na zdraví pozitivní, těžko pochybovat. V blízkosti skládky nás v Ďáblicích asi většina žije od začátku jejího provozu, někteří od narození, jiní se sem přistěhovali později. Někteří i s myšlenkou, že skládka bude v dohledné době uzavřena a zrekultivována.

Zpráva z činnosti v kontrolním výboru MČ Praha

Ďáblice za období 1.7.-19.9.2008 - zaměření provoz skládky Ďáblice
Dne 2.7.2008 (středa, 8:30-12:00) – účast na neohlášené kontrole České inspekce životního prostředí

Vyjádření k dokumentaci vlivu záměru "Ďáblice, II etapa skládky odpadu - rozšíření" na životní prostředí

Praha, 12.9.2007
Městská část Praha – Ďáblice
Květnová 553/52
Praha 8 – Ďáblice, 182 00

 

Syndikovat obsah