Kontrolní výbor pro kontrolu skládky pokračuje

Na posledním 11. řádném zasedání ďáblického zastupitelstva předložil zastupitel pan PhDr. Novotný (ODS) jako jeden ze svých doplňujících a předem neavizovaných bodů také návrh na zrušení Kontrolního výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice. Stejný bod navrhl již na 8. zasedání v červnu loňského roku, kdy tento návrh nebyl přijat.

Na projednání se toto téma dostalo až na druhém pokračování zastupitelstva, tedy 10. 4. 2013. V diskusi, kdy pádné argumenty pro zrušení, dle mého názoru, prakticky nezazněly, jsme se, v té době již s bývalým starostou Ing. Růžičkou, pokusili vysvětlit ostatním přítomným zastupitelům a přítomné veřejnosti důvody, proč nepovažujeme kladné hlasování pro zrušení výboru za správné.

Ďáblice by se tím totiž mimo jiné i dobrovolně vzdaly jednoho z účinných nástrojů, v tuto chvíli zejména v jednáních, která teprve přijdou (další kroky k rozšiřování, zdá se, jsou z kroků Magistrátu hl. m Prahy stále více patrné).

Zároveň bychom se připravili o možnost sdružit občany, kteří by měli zájem účinně a efektivně pracovat pro obec při řešení problémů týkajících se této problematiky. Těleso skládky, pomineme-li i případné další rozšiřování skládky a kontrolu vlastního skládkování (které je již dnes v útlumu a prostor skládky, resp. hala u ní se v tuto chvíli stává spíše překladištěm odpadu s povolenou roční kapacitou 95000 tun), si jistě i nadále zasluhuje naši pozornost. V okolí skládky se v posledních letech vyskytly a vyskytují jevy, které si z hlediska ochrany životního prostředí zasluhují zvýšenou pozornost. Poněkud záhadný opad listí části topolů podél jižní hranice skládky na podzim v roce 2011 a chemické rozbory podzemních vod z nezávislých vrtů v majetku naší městské části jsou typickým příkladem.

Překračování povolených limitů (přes limit C) ze zákona vyžaduje minimálně jednoznačně určit příčiny vzniku vysokých koncentrací sledovaných látek (použity výsledky a obrázky z posudku RNDr. Miloše Mikolandy – Geologická služba s.r.o.)

V nejbližší budoucnosti lze tedy spíše očekávat zvýšenou aktivitu výboru a ne se zasazovat o jeho zrušení. V čím zájmu může být oslabení vyjednávací pozice Ďáblic ve vztahu k problematice skládky?

Citujme z Pražského deníku.cz 14. 4. 2013:

Praha by ráda převzala správu ďáblické skládky

Hlavní město uvažuje o tom, že by založilo novou akciovou společnost, která by měla na starosti rozšíření ďáblické skládky. Řekl to radní Radek Lohynský (ODS). Skládku, jejíž kapacita je téměř naplněna, v současnosti spravuje soukromá společnost. Praha sice většinu odpadu spaluje v malešické spalovně, zrušit skládku ale město nechce, část odpadu totiž podle Lohynského není možné spálit.

Kruh se uzavírá.

Tomáš Dvořák (ĎZ 05/2013)