Dokončení fotbalového hřiště s umělým povrchem se blíží

Po dlouhém čekání - nás dospělých, kluků i holek - se s konečnou platností podařilo uzavřít kupní smlouvy se všemi soukromými vlastníky pozemku pod zadním hřištěm a výstavba druhé poloviny tohoto hřiště (ležícího až doposud na cizích pozemcích) může být po vynucené několikaleté přestávce dokončena. Práce již byly opět zahájeny.

Poděkoval jsem za vstřícnost a ochotu vlastníkům pozemku, děkuji touto cestou i vedení TJ a všem fotbalistům za projevený zájem i pomoc. Nevzdali to, aktivně pomáhali při jednáních na magistrátu a drželi palce až do konce. (I když prozradím, že jednou jsem je již přemlouval, ať vydrží - chtěli už nad akcí zlomit hůl, povolat bagry, soukromý pozemek vyčistit a vrátit majitelům.) Vše se snad již v dobré obrátilo a po složitém začátku hřiště čekají jen jasná sportovní vítězství, šťastné a veselé okamžiky.

Ing. Miloš Růžička, starosta (ĎZ 11/2013)