Konkurzní řízení aneb Ďáblice a naší školu/školku navštívili špičkoví pedagogové a manažeři z oblasti školní výchovy vzdělávání.

Výběr ředitele a autora nejlepšího projektu rozvoje školy provedla v souladu se zákonem sedmičlenná komise: za zřizovatele starosta MČ, 2 zkušení zástupci České školní inspekce (Ing. Božena Suková, Mgr. Jiří Wágner), 2 učitelé ďáblické školy (Naděžda Franková, Mgr. Jitka Stoklasová), nezávislý odborník z oblasti školství (Ing. Michaela Šojdrová, exposlankyně, nositelka francouzského státního vyznamenání „Řád za zásluhy“) a v odborných kruzích velmi uznávaný ředitel mateřské, základní a umělecké školy v Jesenici Mgr. Bc. Josef Buchal. Jiný než čistě odborný zájem na výběru ředitele byl vyloučen i tím, že rada MČ se zřekla svého místa a nabídla ho zkušenému odborníkovi, tedy právě panu řediteli Buchalovi.

Posouzení projektů a konkurzních pohovorů se dále zúčastnilo pět poradců – renomovaných ředitelů škol a jedné mateřské školky: Ing. Vít Beran – ZŠ Kunratice, RNDr. František Kopecký - legenda pražského školství a ředitel gymnázia Jana Nerudy, Mgr. Daniel Přibík – PORG Libeň (statisticky nejlepší osmileté gymnázium v ČR), Mgr. Zdeněk Bělecký (ZŠ Meteorologická) a Mgr. Ludmila Šprachtová (MŠ Sokolovská).

Setkat se s těmito osobnostmi, vyslechnout si jejich názory a rady bylo pro mne i pro účastníky pohovorů velmi poučné a inspirující.